Послуги з енергозбереження та енергоефективності 

Використайте одну, або кілька послуг з енергозбереження ( тепловізійне обстеження, енергетичний аудит, енергетичний паспорт, енергетичний сертифікат ) та почніть економити вже сьогодні. Дані послуги будуть корисні власникам та розпорядникам будівель, які бажають визначити рівень енергоефективності, отримати рекомендації щодо зменшення витрат та підвищити комфорт відвідувачів.

Тепловізійне обстеження

Розрахунок утеплення; пошук містків холоду; перевірка якості монтажу віконних систем.

Енергоаудит

Енергетичний аудит

Аналіз енергоспоживання будівлі та визначення шляхів його зменшення.

Енергетичний сертифікат

Енергетичний сертифікат

Документ встановленої форми, в якому відображені енергетичні показники будівлі.

Енергетичний паспорт

Енергетичний паспорт

Енергетичний паспорт – обов’язковий документ проектної документації в розділі “Енергоефективність”

Послуги з енергозбереження

Зверніть увагу. При замовленні кілька послуг з енергозбереження, сумарна вартість  буде менша від суми вартості окремо взятих послуг.
Рекомендовано об’єднати “Енергоаудит”, “Тепловізійне обстеження” та “Енергетичний сертифікат” для житлових будинків, які подаються на програму “Енергодім“.
Послуги з енергозбереження “Енергетичний сертифікат” та “Розділ “Енергоефективність” для проектних організацій.

Детальніше про "Тепловізійне обстеження"

 Прилад тепловізійного обстеження (тепловізор) дозволяє бачити речі навколо нас в інфрачервоному світлі. Інфрачервоні промені тепловізор перетворює в картинку на дисплеї. Таким чином ми можемо візуально відокремити холодне від теплого. Але цього недостатньо. Найважливішим в тепловізійному обстеженні є інтерпретація даних. Від правильності обгрунтування явища залежать Ваші подальші дії. Недостовірність звіту тепловізійно обстеження несе за собою не лише зайві витрати, а й неправильні умови експлуатації будівлі.

Детальніше про "Енергетичний аудит"

 Енергетичний аудит ( енергоаудит )  – це інструмент, який дозволяє виявити зайву витрату енергії та зменшити її, шляхом аналізу поточного споживання та впровадження енергоефективних заходів. Головна мета: підвищити рівень енергоефетивності, тобто привести рівень комфорту і споживання енергії до норми.

Детальніше про "Енергетичний сертифікат"

Енергетичний сертифікат  – електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості про будівлю та її відокремлені частини, енергетичну ефективність яких сертифіковано. 

Детальніше про "Розділ "Енергоефективність"

  В розділі “Енергоефективність” розраховуються параметри теплопровідності конструкцій, характеристика системи опалення та вентиляції. Результати розрахунків, у зведеному вигляді, відображаються в таблицях енергетичного паспорту.  Розділ “Енергофефективність” складається для житлових, комерційних, громадських будівель при новому будівництві, реконструкції та капітальному будівництві.