Приклади робіт

Енергетичний сертифікат, зразок якого представлений в розділі «Приклади робіт», представляє собою електронний документ, підтверджуючий клас енергоефективності конкретної споруди та/чи її відокремленої частини. Окрім розширеного опису характеристик будівлі та мереж, в ньому містяться обґрунтовані рекомендації фахівців що до поліпшення використання наявних ресурсів. Сертифікат оформлюється після проведення спеціальної перевірки (енергоаудиту) на основі відповідних розрахунків та підлягає обов’язковій реєстрації в Дії.

 

Які дані містить енергетичний сертифікат: зразок

Сертифікат чи енергетичний паспорт будівлі, зразок якого представлений в ДСТУ 9190, містить такі розділи:

 • Загальна інформація. На першому аркуші сертифікату розміщені основні дані про споруду: адреса, площа, призначення, період експлуатації, кількість під’їздів, клас енергоефективності. Раціональність використання ресурсів. Поточні обсяги викидів парникових газів.
 • Технічні характеристики. Фактичні чи проектні характеристики конструкції з детальним описом зовнішніх стін, підлоги, віконних та балконних блоків, дверей, даху, інших частин конструкції. Оцінка їх параметрів згідно чинним нормам.
 • Мережі. Детальний опис діючого опалення, освітлення, вентиляції, водопостачання та інших інженерних мереж.
 • Поточні дані. По результатам попередньої перевірки, як зразок тепловізійного обстеження, в цей розділ записуються порівняння поточного стану енергоефективності з державними нормами.
 • Розрахунки. Показники енергетичних обчислень фактичного то проектного споживання ресурсів згідно з чинними вимогами.
 • Рекомендації. В завершенні пропонуються оптимальні шляхи поліпшення енергетичної ефективності. Приводиться їх обґрунтування з зазначенням конкретних витрат та періоду окупності.
 • Підсумки. Оцінка енергоефективності споруди згідно з чинною шкалою.

Приклад енергоаудиту

Оформлення енергетичних сертифікатів проводиться після детальної перевірки конкретної споруди згідно з «Методикою визначення енергоефективності», затвердженої Мінюстом України в липні 2018 року. Типовий приклад енергоаудиту, котрий проводиться в 5 етапів, виглядає так:

 1. Збір та опрацювання даних про споруду. Вивчення проектної документації. Аналіз схем енергоспоживання, обсягів витрат на спожиті ресурси.
 2. Оцінка енергетичних потоків. Вивчення специфікації технологічних процесів. Підготовка схем споживання ресурсів. Розрахунок поточного енергобалансу споруди. Оцінка відповідності енергетичної ефективності чинним нормам.
 3. Аналіз енргоефективності. Перевірка використання ресурсів шляхом тепловізійного обстеження як окремих частин, так і всієї конструкції в цілому.
 4. Поглиблений аудит. Проведення розрахунків. Порівняння ефективності поточного споживання ресурсів згідно вимог ДСТУ 9190.
 5. Підсумки. Підготовка рекомендацій з обґрунтуваннями. Оформлення звітів та сертифікату з реєстрацією в ДАЕЕ України.

 

За час існування компанії «Ліхтарик» наші фахівці виконали сотні перевірок різних споруд з оформленням енергетичних сертифікатів, зразки яких приведені на сторонці «Приклади робіт. Результатом нашої діяльності завжди є скорочення витрат на споживання енергоресурсів від 20–60%.

Енергетичний Сертифікат_С_watermark

Сертифікат_ЕА_watermark

Сертифікат_ЕАуЛ_watermark

Енергетичний Сертифікат_приклад