Енергетичний сертифікат держустанови

В 2018 році був прийнятий ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», який описує комплекс заходів, спрямованих на дбайливе ставлення до енергоресурсів. Особливе місце в ньому займає не тільки розробка заходів щодо покращення ефективності використання енергоресурсів жилими будівлями, але й сертифікація енергетичної ефективності держустанови. За її результатами, інспектована будівля бюджетної установи чи організації місцевого самоврядування, яка в ній знаходиться, отримує енергетичний сертифікат, який задовольняє вимогу вищевказаного закону.

Що враховується при сертифікації


Енергетичний сертифікат держустанови, розробити який для Вас можуть спеціалісти нашої компанії LIHTARYK, враховує фактичне споживання всіх видів ресурсів. Також проводиться порівняння спожитих енергоресурсів з нормативними значеннями для даного виду установ. Для цього перевіряється:

  • рівень освітлення;
  • норми ветиляції;
  • витрата теплової енергії;
  • споживання паливно-енергетичних ресурсів;
  • гаряче водопостачання;
  • електропостачання (встановлена потужність і річне споживання електроенергії).

Бланк енергетичного сертифіката заповнюється фахівцями відповідного профілю даної бюджетної установи на підставі методичних рекомендацій щодо його заповнення. Проте краще довірити виготовлення енергетичних сертифікатів держустанови спеціалізованій організації, що має право на виконання робіт з проведення енергетичних обстежень (енергоаудиту) або атестованим експертам.

Термін дії енергетичного сертифіката бюджетної установи становить десять років, після чого проводиться його оновлення в установленому порядку. Оновлення сертифікату також необхідне:

– якщо були змінені технічні характеристики будівель, наприклад, у зв’язку з проведенням капітального ремонту, модернізації, реконструкції, реалізацією енергозберігаючих заходів, в результаті чого споживання паливно-енергетичних ресурсів знизилося або підвищилося більш ніж на 15 %;

– у зв’язку з введенням в дію нових будівель, енергетичний сертифікат держустанови повинен бути оновлений протягом року, в якому відбулися зміни.

Навіщо потрібна енергетична сертифікація держустанови?

Складання енергетичного сертифіката бюджетної установи стане своєрідним каталізатором формування енергозберігаючої поведінки в бюджетній сфері і, одночасно, механізмом надання необхідної допомоги в реалізації енергозберігаючих заходів у державних установах.

Енергетичний аудит держустанови – це енергетичне обстеження будівлі з метою встановлення ефективності використання енергетичних ресурсів і рекомендації до впровадження енергоефективних заходів. Вони зможуть не лише підвищити рівень комфорту працюючих в ній людей та відвідувачів, а й дозволять істотно знизити споживання енергетичних ресурсів, тим самим зменшивши грошові витрати на утримання.

Результатом проведення енергоаудиту є звіт, в якому описується поточний стан, визначаються критичні місця, через які відбувається втрата енергії, та причини їх виникнення. Також розробляється перелік заходів, які дозволять усунути або знизити втрати, оцінюється орієнтовна вартість впровадження таких заходів, економія енергії та коштів, до яких призведе реалізація енергоефективних заходів та пріоритетність їх впровадження.