Енергетичний сертифікат та енергетичний паспорт . Яка різниця між ними? Що і коли обрати?

Зверніть увагу! З 01.09.2022 р. в Україні вийшов новий ДБН В.2.6-31:2021 “Теплова ізоляція та енергоефективність будівель”, згідно якої енергетичний паспорт є необов’язковим та ненормативним документом. 

    Після прийняття закону №4941 «Про енергетичну ефективність будівель» виникло питання про визначення понять та необхідність проходження сертифікації.
Енергетичний сертифікат – документ, в якому описані основні відомості щодо енергоспоживання
певної будівлі, клас її енергоефективності та рекомендації щодо його підвищення.

Характеристику будівлі – рік прийняття в експлуатацію, кількість поверхів, місце розташування, її функціональне призначення
Площу та об’єм будівлі, характеристику огороджувальних конструкцій (стін, підлоги і т.д)
Фактичні показники енергоспоживання будівлі та клас енергоефективності (від високого класу «А» до низького класу «G»)
Рекомендації щодо підвищення класу енергоефективності будівлі

Сертифікація є обов’язковою для наступних тиів будівель:

Новобудов або будівель після капітального ремонту
Споруд із загальною опалювальною площею більше 250 м2
Будівель, яким надається державна підтримка з метою підвищення класу енергоефективності

Сертифікація не є обов’язковою для наступних тиів будівель:

 

Будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти
енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення (згідно з
переліком, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
11.04.2018 №265).
Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки (крім
випадків отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або
сертифікації таких будинків за бажанням власника)
Будівлі, призначені для проведення богослужінь та релігійних заходів
релігійними організаціями
Об’єктом культурної спадщини, який внесено до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України
Окремо розташовані будівлі з опалюваною площею менш як 50 квадратних
метрів

Енергетичний сертифікат може складатися як на існуючі будівлі, так і на проектну документацію. Без цього документу, будівлі не можуть бути введені в експлуатацію. 

Енергетичний сертифікат складається особою, яка має відповідний кваліфікаційний атестат енергоаудитора. 

Енергетичний паспорт

Енергетичний паспорт розробляється для пітвердження відповідності показників енергетичної ефективності будинку вимогам ДБН В.2.6-31, та складається за формою, яку наведено в ДБН В.2.6-31.

Енергетичний паспорт повинен бути включений, як оркремий документ до складу розділу проектної документації, що стосується реалізації вимог із енергозбереження та оцінки енергетичної ефективності будівлі. 
Енергетичний паспорт включає в себе ті самі дані, що і сертифікат, тільки в іншій формі. 
Енергетичний паспорт складається особою, яка має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника з економії енергії відповідного класу наслідків. 

Висновок

Енергетичний паспорт та енергетичний сертифікат покликані давати відповідь на одні і ті ж відповіді: яке нормативне споживання енергії у будівлі? який поточний клас енергоефективності?  які заходи потрібно прийняти що його покращити (в разі потреби)? Відрізняються методикою розрахунку та формою бланку.

Енергетичний паспорт потрібно для проектної документації будівлі і є складовим розділу енергоефективності. В тому числі: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт.

Енегетичний сертифікат потрібно для існуючих будівель, будівель, які будуть здаватись в експлуатацію, інколи вимагають під час проходження ексертизи проекту. Якщо будинки підпадають під перелік наведений вище.

Тенденції йдуть до того, що паспорт буде відмінено, а його повністю замінить сертифікат. На даний момент, обов’язковими є два документа.